Det grøne huset på Remøy

IMG_7213a

Fyrste året etter innflytting er totalt straumforbruk berre ca. 6000 kWh,
eller 45 kWh pr m2.

Huset har vedfyring kombinert
med solfangarar, og kun naturleg
ventilasjon med vinduslufting.

Ytterkledning: ubehandla malmfuru.

Collage

Collagen viser prosjektutvikling
i starten frå 1. møte hausten 2009,
innkl. eit lite føredøme til inspirasjon.

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.